Välkommen till Stall Uddby

Stall Uddby är ett inackorderingsstall för privathästar med 15 hästboxar. Vi har rasthagar för 2-3 hästar, och sommartid går de i stora naturbeteshagar kring gården. Två ridbanor finns att tillgå, och ett ridhus i närheten. Vill du ställa dig i kö för en plats, mejla david.neveling@uddbygard.org. Uddby ligger i Alby naturreservat med fina ridstigar. Vi har också ett ponnystall på gården, med gårdens tio egna gotlandsruss. De är en viktig del i våra pedagogiska verksamheter på Djurskolan, med ponnyridskola, medryttare och skötarverksamhet.