Hos oss hittar barn som inte går till skolan mening och mål

Vi tror att gården med våra djur är en bra utgångspunkt för barn som av olika anledningar varit borta från skolan under en längre tid, isolerar sig och har mist tilliten till vuxenvärlden. Barnen har i högre grad än andra lägre självkänsla, oftare somatiska besvär, oftare neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt hög förekomst av ångest- och depressionssymtom. Det pratas mycket om det som inte fungerar och litet om det som faktiskt fungerar. Välkommen till något som fungerar!

Barn som inte går till skolan

Kontakt med djur minskar vår stress och gör oss också mer motståndskraftiga mot stress. Pulsen, blodtrycket och kortisolhalter i blod och saliv sjunker. Tillsammans med djur känner vi oss lugnare, tryggare och det finns också studier som visar hur djur skapar glädje och förbättrar vårt humör.

Relationen mellan människa och djur bygger på en helt ordlös relation och samspel. Djuren uppfattas också som väldigt ärliga i sina reaktioner. När människor lever med ett sällskapsdjur blir relationen nära, intim och omvårdande och sträcker sig över flera år. Den blir för några mer stabil över tid än relationer med en mänsklig partner. För den som blivit sviken av människor kan djuret vara den enda nära vännen och den enda som erbjuder fysisk kontakt.

Djurskötarverksamheten på gården är kravlös, vi ställer inga höga förväntningar eller kräver komplicerade relationer. Det handlar om samspel med djuren, att sköta om och lära känna - och att vilja komma tillbaka nästa dag. Med tiden växer viljan att ta ansvar, att hitta motivation och att lita till sin egen förmåga. Relationen till djuren blir en trygghet, och de dagliga rutinerna skapar en meningsfull tillvaro med fysisk aktivitet och utevistelse. Med små steg ökar man både viljan och förmågan att ta sig tillbaka, att orka och faktiskt klara av.

Till en början handlar det om verksamheten på gården, att få rutiner att funka, att komma iväg hemifrån och att lära känna våra djur och lära sig sköta om - och att må bra. Beroende på det enskilda barnets förutsättningar, och i dialog med hem och skola, hittar vi senare en väg vidare för antingen distansutbildning på gården eller små steg tillbaka till en skolvardag. Målet är att stärka barnet utifrån sina egna förutsättningar, att öka egenvärde och motivation, att återfå mening och mål. Så länge det känns viktigt finns möjligheten att vara kvar på gården, att hålla fast och att hämta kraft. Det kan handla om någon eftermiddag i veckan, kanske en helg per månad - dörren står öppen.

Hur går vi vidare?

Idag har vi samarbete med flera kommuner och några enskilda skolor kring verksamhet för barn som inte går till skolan. Det börjar med ett samtal om barnets situation, förutsättningar och hur vi kan vara med på vägen framåt. Kontakta elevvårdsteam på din skola, kommunens elevhälsa, barn- och ungdomspsykiatri eller kommunens socialtjänst. Kontakta oss direkt på mobil 070-408 9001 så bokar vi in ett möte, eller kom förbi på gården och säg hej!