Ökad förståelse och respekt för djur och natur

Vid Djurskolan får skolelever uppleva jordbruket och gårdens djur med alla sinnen. Genom praktiska övningar får de en insikt om svenska lantraser, djuruppfödning och hur våra livsmedelsval påverkar modern djurhållning och miljön. Våra program vid djurskolan utgår från grundskolans läroplan, och med vårt pedagogiska material kan besöket på gården bli en integrerad del i undervisningen i klassrummet, både genom förarbeten innan besöket, och genom uppföljning efter besöket.

Vi besöker djurstallet och ladugården och träffar gårdens husdjur kor, får, getter, grisar, höns och kaniner.

Bokning och info
Tid: 15 augusti-15 juni, ti-to kl 10-15
Tidsåtgång: 40 min
Målgrupp: Förskolan – åk 6
Pris: 1000 kr (6% moms ingår), avgiftsfritt för grupper från Tyresö kommun

I djurstallet på Uddby har vi flera olika husdjur, bland annat får, höns och kaniner. Alla får klappa om man vill och om det passar för djuren. Vi lär oss också hur man tar hand om dem på bästa sätt, och hur de lever sina liv. I våra handledningar hittar du förslag på hur du kan jobba med husdjuren både före och efter besöket på Uddby.

Bokning och info
Tid: 1 oktober-15 juni, ti-to kl 10-15
Tidsåtgång: 40 min
Målgrupp: Förskolan – årskurs 3
Pris: 1500 kr (6% moms ingår)

Vi pratar om varifrån mjölk, ägg och kött kommer - och vi besöker våra kor, höns och får. Vi pratar om människa och mat och om nutidens matproduktion. Vi blandar här teori med praktik på ett roligt och lärorikt sätt. Eleverna lär sig var maten kommer ifrån, ekologiskt eller inte, skillnad på nöt och fläskkött och hur vuxna kan tänka i sina val av livsmedel.

Tips till läraren
Lektionen kan fungera som en introduktion till ett Tema inom hållbar utveckling eller matproduktion. Lektionen är uppbyggd efter kurs och läroplaner i lgr-11 där vi framförallt har vi fokuserat på 5 punkter ur det centrala innehållet i ämnena NO och HK.

  • Ekologiska samband och vilken betydelse det har för till exempel jordbruk. NO
  • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. NO
  • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa. HK
  • Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse. HK
  • Olika mattraditioner. HK

Bokning och info
Tid: ti-to kl 10-14, från 1 oktober
Tidsåtgång: 1 tim
Målgrupp: Förskoleklass-åk 6
Pris: 2400 kr (6% moms ingår)

Vi besöker ladugården och fårstallet, och lär oss om hur jordbruket påverkar miljön. Jordbruket har förändrats drastiskt de senaste seklerna. Dagens jordbruk sysselsätter betydligt färre personer, men är samtidigt mycket effektivt. För 150 år sedan jobbade så många som två av tre invånare i Sverige med jordbruk, fiske eller skogsbruk. Idag är siffran nere på 2 proent. Bara sedan 1970 har antalet lantbruk i Sverige minskat till hälften.
Förändringarna i jordbruket har hjälpt Sverige att ta sig ur fattigdomen, men det är också förändringar med förödande konsekvenser på miljön. En stor del av den mark som tidigare odlades eller betades har idag vuxit igen. På andra platser är våtmarker torrlagda. Det svenska jordbruket släpper ut växthusgaser och näring som leder till övergödning av sjöar och hav. Jordbruket står för en mycket stor miljöpåverkan.

Bokning och info
Tid: 1 oktober-15 juni, ti-to kl 10-15
Tidsåtgång: 1 tim
Målgrupp: F-klass – årskurs 3
Pris: 2400 kr (6% moms ingår)

Matsäck eller fika

Grupper som besöker Djurskolan kan äta sin medhavda mellanmål eller lunch i Alby raststuga, eller fika i Alby café. Det finns också bänkbord på gården och toaletter - glöm inte tvätta händerna efter besöket hos djuren!

Boka ert besök

Alla besök till Djurskolan måste bokas i förväg. Skicka ett mejl till djurskolan@uddbygard.org så återkommer vi med bekräftelse och information. Vi har hela tiden fullt upp på gården, så vi kanske inte hinner återkoppla samma dag. Välkommen till landet i stan!

Handledning och tips

Det är alltid bra att förbereda barnen inför besöket på gården. Vi har tagit fram handledningar för pedagoger som vi skickar tillsammans med bekräftelsen.