"Jag vet hur en kalvtunga känns mot handen och hur kaniner luktar och hur det luktar i ett vagnsskjul och hur det låter när mjölken strilar ner i hinken och hur små kycklingfötter känns när man tar en nykläckt kyckling i handen."

Ur Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult, av Astrid Lindgren

Det finns många anledningar att utgå från djur i det pedagogiska arbetet med barn. Barn och djur får lätt nära och förtroendefulla relationer som kan medföra positiva effekter på barnets utveckling. Det kan handla om stärkt självkänsla, större förmåga att ta ansvar och en känsla av bättre egenkontroll. Hösten 2017 startade vi förskola på gården, med liten barngrupp och utomhuspedagogik. Vi tänkte att bondgården med alla djur, och naturreservatet där gården ligger, vore en idealisk plats att bedriva förskoleverksamhet. Alla barn får vara på gården – de äldre barnen får vara med och sköta om gårdens djur och lära sig rida våra ponnyer. Vi är också utomhus i stor utsträckning - en rymlig, grön och varierad utemiljö ger mer fantasilek och barn som mår bättre, sover bättre, och kan koncentrera sig bättre. Januari 2021 övertog vi verksamheten vid Slottsparkens förskola, och under våren kommer barnen på Slottsparken få sällskap av kaniner, höns, getter och får - och såklart blir det också ridning. Tycker du som vi, och vill ställa ditt barn i kö till våra förskolor använder du e-tjänsten hos Tyresö kommun. Välkomna till oss på Rödkullan och Slottsparken!

Barn och djur hör ihop - från tidiga sagor och gosedjur finner barn trygghet och lugn hos djur. På Rödkullan möter vi gårdens djur nästan varje dag, vi plockar ägg hos hönsen och säger god morgon till får, grisar och getter. Vi kallar vårt pedagogiska arbete tillsammans med djuren för Djurlär. I djurgrupper får 4-5 barn/grupp hjälpa till att sköta gårdens djur, och Hästis erbjuder 3-4 barn/grupp att sköta och rida våra småponnys. Vi är också utomhus stora delar av dagen. Att praktiskt och lustfyllt få uppleva stimulerar nyfikenhet, självkänsla och ger förståelse.

Vårt djur- och naturfokus är kopplat till REDE värdegrundsmateriel och syftar till att barn stimulerar och utvecklar sin förmåga och medkänsla för både djur och människor, får möjlighet att utveckla ett reflekterande synsätt runt viktiga livsfrågor, och får tillit till sin egen förmåga att ta ställning och uttrycka sin ståndpunkt. REDE står för Respekt, Empati, Djur och Etik och är utarbetat av Djurskyddet Sverige. Empatin, inlevelse och förståelse med allt levande, en helhetssyn och respektfullt tänkande runt sig själv och andra, är grunden i REDE. Det ska vara tillåtet för barn att reflektera och ha sina synpunkter och värderingar. Det handlar om att ta vara på att små barn i sig själva många gånger har stor förmåga till inlevelse med andra, inte minst djur. Sakta men säkert går utvecklingen åt rätt håll när barnet känner sig respekterat, tryggt och leker fram sina insikter. Då sker den positiva utvecklingen i barnets empatiska förmåga och etiska värderingar.

Det finns många anledningar att utgå från djur i arbete med barn. Barn och djur får lätt nära och förtroendefulla relationer som kan medföra positiva effekter på barnets utveckling. Det kan handla om stärkt självkänsla, större förmåga att ta ansvar och en känsla av bättre egenkontroll. Djur stimulerar närvaro i stunden, ger kärlek och trygghet utan ord som förvillar och ökar på så sätt barnets förståelse och känslighet för vad andra uttrycker. Genom förskolans djur- och naturfokus utvecklar vi barnens inneboende empati genom lek, språk och drama. Empati är inte bara förmågan att leva sig in i någon annans känslor, utan lika viktigt är att man handlar utifrån denna inlevelseförmåga och hjälper andra. Motivationen kommer från positiva erfarenheter av omsorg och en stark känsla av ansvar. Därför finns en uppenbar koppling till etik och värderingar i frågor som gäller andra levande varelser. Om inlevelse är den viktigaste mänskliga förmågan måste barnets tankegångar respekteras för att en god utveckling av empati och etik ska ske. Vi inkluderar i stort sett samtliga målområden från förskolans läroplan i vårt eget Djurlär.

Vi värnar en småskalig verksamhet med liten barngrupp, engagerade föräldrar, bra bemötande och mycket utomhusaktiviteter. I dagsläget är det 30 barn på Rödkullan, en små- och en storbarnsgrupp, och på Slottsparken 22 barn. Vi serverar näringsrik och god mat. I vår lärprocess förenas hand, huvud och hjärta – förutsättningar för långvarig och hållbar intellektuell utveckling och nyfikenhet. På Rödkullan arbetar två förskollärare, två barnskötare och en djurpedagog, och på Slottsparken arbetar två förskollärare och två barnskötare. Vår rektor heter Nina Hallberg.

Är ni intresserade av en plats på förskolan Rödkullan eller Slottsparken använder ni e-tjänsten hos Tyresö kommun. Varmt välkomna!

Vill du komma i kontakt med oss är det enklast att ringa rektor Nina Hallberg, 070-273 52 34. Förskolan når du på telefon 070-222 13 03 eller 070-222 24 38. Mejlar oss gör du på rodkullan@uddbygard.se

Nu utökar vi vår förskoleverksamhet och tar över driften av förskolan Slottsparken vid Tyresö slott. Slottsparken är en liten förskola med 22 barn. Vi kommer att ta med oss djur från gården; höns, kaniner, getter och får under betesperioden, och en liten ponny för våra ridverksamheter. Vi driver Slottsparken sedan 1 januari 2021.