Djur- och naturförskola på Uddby

Det finns många anledningar att utgå från djur i det pedagogiska arbetet med barn. Barn och djur får lätt nära och förtroendefulla relationer som kan medföra positiva effekter på barnets utveckling. Det kan handla om stärkt självkänsla, större förmåga att ta ansvar och en känsla av bättre egenkontroll. I november startar vi förskola på gården, med liten barngrupp och utomhuspedagogik. Alla barn får vara med vid djurens skötsel – de äldre barnen får vara med och sköta om gårdens gotlandsruss och lära sig rida. I vår hantverksatelje får barnen jobba med keramik och måleri, och våra odlingar lockar fram gröna fingrar. Vill du ställa ditt barn i kö till vår förskola använder du e-tjänsten hos Tyresö kommun. Välkomna till vår gård!

Vi möter gårdens husdjur nästan varje dag, vi plockar ägg hos hönsen och säger god morgon till får, grisar och getter. Någon dag i veckan hälsar vi på hos hästarna, och för de äldsta barnen erbjuder vi ponnyridning. Vi är också ute varje dag i naturreservatet, och besöker titt som tätt naturskolan i Alby. Att praktiskt och lustfyllt få uppleva stimulerar nyfikenhet, självkänsla och ger förståelse. Genom nyfikenhet, erfarenhet, rörelse, kunskap och gemenskap låter vi äventyren växa fram – äventyr som utvecklar och får individen och gruppen att växa. Och får oss alla att må bra.

Vårt djur- och naturfokus är kopplat till REDE värdegrundsmateriel och syftar till att barn stimulerar och utvecklar sin förmåga och medkänsla för både djur och människor, får möjlighet att utveckla ett reflekterande synsätt runt viktiga livsfrågor, och får tillit till sin egen förmåga att ta ställning och uttrycka sin ståndpunkt. REDE står för Respekt, Empati, Djur och Etik och är utarbetat av Djurskyddet Sverige. Empatin, inlevelse och förståelse med allt levande, en helhetssyn och respektfullt tänkande runt sig själv och andra, är grunden i REDE. Det ska vara tillåtet för barn att reflektera och ha sina synpunkter och värderingar. Det handlar om att ta vara på att små barn i sig själva många gånger har stor förmåga till inlevelse med andra, inte minst djur. Sakta men säkert går utvecklingen åt rätt håll när barnet känner sig respekterat, tryggt och leker fram sina insikter. Då sker den positiva utvecklingen i barnets empatiska förmåga och etiska värderingar.

Det finns många anledningar att utgå från djur i arbete med barn. Barn och djur får lätt nära och förtroendefulla relationer som kan medföra positiva effekter på barnets utveckling. Det kan handla om stärkt självkänsla, större förmåga att ta ansvar och en känsla av bättre egenkontroll. Djur stimulerar närvaro i stunden, ger kärlek och trygghet utan ord som förvillar och ökar på så sätt barnets förståelse och känslighet för vad andra uttrycker. Genom förskolans djur- och naturfokus utvecklar vi barnens inneboende empati genom lek, språk och drama. Empati är inte bara förmågan att leva sig in i någon annans känslor, utan lika viktigt är att man handlar utifrån denna inlevelseförmåga och hjälper andra. Motivationen kommer från positiva erfarenheter av omsorg och en stark känsla av ansvar. Därför finns en uppenbar koppling till etik och värderingar i frågor som gäller andra levande varelser. Om inlevelse är den viktigaste mänskliga förmågan måste barnets tankegångar respekteras för att en god utveckling av empati och etik ska ske.

Vi värnar en småskalig verksamhet med liten barngrupp, engagerade föräldrar, bra bemötande och mycket utomhusaktiviteter. Vi kommer att skola in 12 barn i december, och ytterligare en inskolning i januari 2018. Vi serverar näringsrik, ekologisk och god mat, och såklart bara ekologisk frukt. I vår lärprocess förenas hand, huvud och hjärta – förutsättningar för långvarig och hållbar intellektuell utveckling och nyfikenhet. Verksamheten på gården är KRAV-certifierad, och vi hoppas att ganska snart kunna tillaga våra egna luncher med råvaror från gården; ägg, lamm- och nötkött, och grönsaker - och en och annan getostkaka...

Är ni intresserade av en plats på Rödkullans förskola använder ni e-tjänsten hos Tyresö kommun. Vi kommer att bjuda in till ett informationsmöte i november - håll utkik på hemsidan efter datum och tid. Varmt välkomna!