Djurskolan/Grundskola åk F-6

Upplev bondgårdens djur med alla sinnen!

Vid djurskolan får skolelever uppleva jordbruket och gårdens djur med alla sinnen. Genom praktiska övningar får de en insikt om svenska lantraser, djuruppfödning och hur våra livsmedelsval påverkar modern djurhållning och miljön. Våra program vid djurskolan utgår från grundskolans läroplan, och med vårt pedagogiska material kan besöket på gården bli en integrerad del i undervisningen i klassrummet, både genom förarbeten innan besöket, och genom uppföljning efter besöket.

Barnen får insikt i att djur och människor inte visar känslor på samma sätt. REDE står för Respekt, Empati, Djur och Etik och är Djurskyddet Sveriges värdegrundsmaterial. Vi jobbar med djurinriktade övningar kring djuren på Uddby och om vår empatiska förmåga och respektfulla synsätt gentemot djur och människor. Under lektionen får barnen insikt i att djur och människor inte visar känslor på samma sätt. Vi funderar även på hur vi kan tolka djuren och varandra.

Detta är en värdegrundsövning ur REDE-materialet. Med övningen lär sig barnen förstå att djur också har känslor och att olika djur visar känslor på olika sätt. T ex viftar en hund på svansen när den är glad men om du lyfter upp eller klappar en katt som viftar på svansen‚ är risken stor att den rivs eller bits för det är ju kattens sätt att visa att den är arg. Barnen får också fundera kring hur vi människor ser ut i olika känslotillstånd och hur man kan se och förstå hur kompisarna mår. Med övningen får barnen också lära sig att djur påverkas av hur de själva beter sig mot djuren. Vi anpassar övningens svårighetsgrad efter ålder.

Till pedagogen
För att ni ska få ut så mycket som möjligt av lektionen rekommenderar vi att ni laddar ned och lär er känna igen de djur vi kommer träffa på Uddby.

Bokning och info
Tid: 15 augusti-15 juni, ti-to kl 10-15
Tidsåtgång: 1‚5 tim
Målgrupp: Förskolan – åk 3
Pris: 800 kr (6% moms ingår)

Vi besöker djurstallet och ladugården och träffar gårdens husdjur kor, får, getter, grisar, höns och kaniner.

Bokning och info
Tid: 15 augusti-15 juni, ti-to kl 10-15
Tidsåtgång: 1 tim
Målgrupp: Förskolan – åk 6
Pris: 600 kr (6% moms ingår), avgiftsfritt för grupper från Tyresö kommun

I djurstallet på Uddby har vi flera olika husdjur, bland annat får, getter, kanin och gris. Alla får klappa om man vill och om det passar för djuren. Vi lär oss också hur man tar hand om dem på bästa sätt, och hur de lever sina liv. I våra handledningar hittar du förslag på hur du kan jobba med husdjuren både före och efter besöket på Uddby.

Bokning och info
Tid: 15 augusti-15 juni, ti-to kl 10-15
Tidsåtgång: 1 tim
Målgrupp: Förskolan – årskurs 3
Pris: 600 kr (6% moms ingår)

Vi mjölkar gårdens Rödkullor, går till hönshuset och hämtar ägg, matar grisarna i djurstallet och myser med getterna. Vi pratar om människa och mat och om nutidens matproduktion. Vi blandar här teori med praktik på ett roligt och lärorikt sätt. Eleverna lär sig var maten kommer ifrån, ekologiskt eller inte, skillnad på nöt och fläskkött och hur vuxna kan tänka i sina val av livsmedel.

Tips till läraren
Lektionen kan fungera som en introduktion till ett Tema inom hållbar utveckling eller matproduktion. Lektionen är uppbyggd efter kurs och läroplaner i lgr-11 där vi framförallt har vi fokuserat på 5 punkter ur det centrala innehållet i ämnena NO och HK.

  • Ekologiska samband och vilken betydelse det har för till exempel jordbruk. NO
  • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. NO
  • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa. HK
  • Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse. HK
  • Olika mattraditioner. HK

Bokning och info
Tid: ti-to kl 10-14
Tidsåtgång: 1,5 tim
Målgrupp: Förskoleklass-åk 6
Pris: 800 kr (6% moms ingår)

Vi besöker ladugården och fårstallet, och lär oss om hur jordbruket påverkar miljön. Jordbruket har förändrats drastiskt de senaste seklerna. Dagens jordbruk sysselsätter betydligt färre personer, men är samtidigt mycket effektivt. För 150 år sedan jobbade så många som två av tre invånare i Sverige med jordbruk, fiske eller skogsbruk. Idag är siffran nere på 2 proent. Bara sedan 1970 har antalet lantbruk i Sverige minskat till hälften.
Förändringarna i jordbruket har hjälpt Sverige att ta sig ur fattigdomen, men det är också förändringar med förödande konsekvenser på miljön. En stor del av den mark som tidigare odlades eller betades har idag vuxit igen. På andra platser är våtmarker torrlagda. Det svenska jordbruket släpper ut växthusgaser och näring som leder till övergödning av sjöar och hav. Jordbruket står för en mycket stor miljöpåverkan.

Bokning och info
Tid: 15 augusti-15 juni, ti-to kl 10-15
Tidsåtgång: 1 tim
Målgrupp: F-klass – årskurs 3
Pris: 600 kr (6% moms ingår)

Barnen får insikt i arbetet på en gård, med vårbruk och skördetid. Vi berättar om hur vi brukar jorden, plöjer, sår, harvar och skördar. Vi jämför ekologiskt jordbruk med konventionellt jordbruk och diskuterar för- och nackdelar. Vi får bekanta oss med gårdens maskiner och arbetsredskap.

Till pedagogen
För att ni ska få ut så mycket som möjligt av programmet rekommenderar vi att ni går igenom grunderna för ekologiskt och konventionellt jordbruk.

Bokning och info
Tid: 15 augusti-15 juni, ti-to kl 10-15
Tidsåtgång: 1,5 tim
Målgrupp: F-klass – åk 6
Pris: 800 kr (6% moms ingår)

Vad säger våra besökare?

Vi har just startat Djurskolans verksamhet, men redan har vi fått flera positiva omdömen och kommentarer. De flesta är rörande överens om att miljön på Uddby är helt fantastisk - och det kan vi hålla med om. Men många är också imponerade över hur väl Djurskolans program faktiskt överensstämmer med grundskolans läroplan - här finns ett bra pedagogiskt upplägg som kan utvecklas vidare i klassrummet. Och det är precis så vi har tänkt. Vi vill ha ett aktivt deltagande och reflekterande, och att man går härifrån med ny kunskap och nya tankar. Då har vi lyckats.

Café Rödkullan

Grupper som besöker Djurskolan kan äta sin medhavda mellanmål eller lunch i Café Rödkullan. Om ni önskar kan vi fixa mellanmål/lunch mot en mindre kostnad.

Handledning och tips

Det är alltid bra att förbereda barnen inför besöket på gården. Vi har tagit fram handledningar för pedagoger som vi skickar tillsammans med bekräftelsen.

Boka ert besök

Alla besök till Djurskolan måste bokas i förväg. Skicka ett mejl till djurskolan@uddbygard.org så återkommer vi med bekräftelse och information. Välkommen till landet i stan!