Djurskolan/förskolan

Upplev bondgårdens djur med alla sinnen

Vid djurskolan får barn uppleva jordbruket och gårdens djur med alla sinnen. Genom praktiska övningar får de en insikt om svenska lantraser, djuruppfödning och hur våra livsmedelsval påverkar modern djurhållning och miljön. Våra program vid djurskolan utgår från förskolans läroplan, och med vårt material kan besöket på gården bli en integrerad del i den pedagogiska verksamheten på förskolan, både genom förarbeten innan besöket, och genom uppföljning efter besöket. Involvera gärna föräldrar och pedagoger i arbetet - då blir det ännu roligare!

Barnen får insikt i att djur och människor inte visar känslor på samma sätt. REDE står för Respekt, Empati, Djur och Etik och är Djurskyddet Sveriges värdegrundsmaterial. Vi jobbar med djurinriktade övningar kring djuren på Uddby och om vår empatiska förmåga och respektfulla synsätt gentemot djur och människor. Under lektionen får barnen insikt i att djur och människor inte visar känslor på samma sätt. Vi funderar även på hur vi kan tolka djuren och varandra.

Detta är en värdegrundsövning ur REDE-materialet. Med övningen lär sig barnen förstå att djur också har känslor och att olika djur visar känslor på olika sätt. T ex viftar en hund på svansen när den är glad men om du lyfter upp eller klappar en katt som viftar på svansen‚ är risken stor att den rivs eller bits för det är ju kattens sätt att visa att den är arg. Barnen får också fundera kring hur vi människor ser ut i olika känslotillstånd och hur man kan se och förstå hur kompisarna mår. Med övningen får barnen också lära sig att djur påverkas av hur de själva beter sig mot djuren. Vi anpassar övningens svårighetsgrad efter ålder.

Till pedagogen
För att ni ska få ut så mycket som möjligt av lektionen rekommenderar vi att ni laddar ned och lär er känna igen de djur vi kommer träffa på Uddby.

Bokning och info
Tid: 15 augusti-15 juni, ti-to kl 10-15
Tidsåtgång: 1‚5 tim
Målgrupp: Förskolan – åk 3
Pris: 800 kr (6% moms ingår)

Vi besöker djurstallet och ladugården och träffar gårdens husdjur kor, får, getter, grisar, höns och kaniner.

Bokning och info
Tid: 15 augusti-15 juni, ti-to kl 10-15
Tidsåtgång: 1 tim
Målgrupp: Förskolan – åk 6
Pris: 600 kr (6% moms ingår), avgiftsfritt för grupper från Tyresö kommun

I djurstallet på Uddby har vi flera olika husdjur, bland annat får, getter, kanin och gris. Alla får klappa om man vill och om det passar för djuren. Vi lär oss också hur man tar hand om dem på bästa sätt, och hur de lever sina liv. I våra handledningar hittar du förslag på hur du kan jobba med husdjuren både före och efter besöket på Uddby.

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp Lpfö 98‚ reviderad 2010.

Förskolan ska sträva efter att varje barn
• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor‚ natur och samhälle påverkar varandra‚
• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen‚ liksom sitt kunnande om växter‚ djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Till pedagog i förskolan
För att ni ska få ut så mycket som möjligt av lektionen rekommenderar vi att ni laddar ned och lär er känna igen de husdjur vi kommer träffa på Uddby.

Bokning och info
Tid: 15 augusti-15 juni, ti-to kl 10-15
Tidsåtgång: 1 tim
Målgrupp: Förskolan – årskurs 3
Pris: 600 kr (6% moms ingår)

Vad säger våra besökare?

Eftersom vi just har startat Djurskolans verksamheter har vi inte fått så många kommentarer eller omdömen, men de flesta som besöker oss är imponerade över hur väl våra program överensstämmer med förskolans läroplan, och hur enkelt det är att bygga vidare kring ett tema efter ett besök hos oss. Och det är precis det som är tanken med Djurskolan - vi vill inspirera och aktivera, vi vill väcka tankar och engagemang, och vi vill gärna att man jobbar vidare med våra program på förskolan. Gör en egen bondgård av kartonger, bygg ett trädgårdsland och hämta gödsel hos oss, gör en känslokarta med olika djur och reaktioner.

Café Rödkullan

Grupper som besöker Djurskolan kan äta sin medhavda mellanmål eller lunch i Café Rödkullan. Om ni önskar kan vi fixa mellanmål/lunch mot en mindre kostnad.

Handledning och tips

Det är alltid bra att förbereda barnen inför besöket på gården. Vi har tagit fram handledningar för pedagoger som vi skickar tillsammans med bekräftelsen.

Boka ert besök

Alla besök till Djurskolan måste bokas i förväg. Skicka ett mejl till djurskolan@uddbygard.org så återkommer vi med bekräftelse och information. Varmt välkomna till landet i stan!