Fresh & Clean Design

Donec ullamcorper nulla non ms ac is mollis, est non commodo luctus, nisi ula.

Translation
Ready

Donec ullamcorper nulla non ms ac is mollis, est non commodo luctus, nisi ula.

Easy to Use & Very Flexible

Donec ullamcorper nulla non ms ac is mollis, est non commodo luctus, nisi ula.

Fully
Responsive

Donec ullamcorper nulla non ms ac is mollis, est non commodo luctus, nisi ula.

Varför ekologiskt?

Renodlad mat!

Du slipper lager av gifter och kemiska bekämpningsmedel på dina varor. Samtidigt förhindrar du att fler kemikalier läcker ut i kretsloppet.

Fler vitaminer!

Ekologiska grönsaker har lägre halter av det skadliga nitratet och fler vitaminer, mineraler, enzymer och andra näringsämnen än de konventionella produkterna.

GMO-fritt!

Att välja ekologiskt är det enda effektiva sättet att helt undvika genmodifierad mat. KRAV tillåter inte någon typ av GMO i produktionen.

Schysstare djurhållning!

Enligt KRAV:s regler får djuren gå utomhus, utöva sitt naturliga beteende och beta naturligt - inga trånga djurfabriker, där djuren aldrig får se dagsljuset.

Säkrare mat!

Ekologisk mat innehåller ingen antibiotika, hormoner, antiparasiter - inga syntetiska ämnen som kan vara cancerogena, hormonstörande och allergiframkallande.

Mer smak!

Ekologiska frukter och grönsaker har lägre vattenhalt, och är saftigare och har mer smak. Djur som betar och mår bra ger ett smakrikt kött.

Större mångfald!

Ekologiska odlingar bidrar till en mångfald av växt- och djurliv. Ekobonden gödslar marken med djurspillning och förmultnade växtdelar, något som gör jorden bördig.

Hälsosammare arbetsvillkor!

Alltför intensiva odlingstekniker kan allvarligt skada jordbruksarbetarnas hälsa. Att välja ekologiskt är alltså ett sätt att visa att man bryr sig om sina medmänniskor.

Bevarad landsbygd!

Odlingslandskapet är mer varierat på en ekologisk gård och blir en trevligare upplevelse med alla sina blommor, insekter, smådjur och fritt betande djur.