Nytt fårhus och avgränsat visningsområde - tryggt och säkert

I visningsområdet utgör det nya fårhuset medelpunkten och inrymmer, förutom får, även grisar, getter, höns och kaniner. Den nya byggnaden är tillgänglig för visning från utsidan. Här inryms också foderberedning samt teknik- och veterinärrum.

Det nya fårhuset är placerat omedelbart söder om lösdriftsladugården för korna, och fårdelen har skjutportar in mot gården, där man som besökare kan se in till djuren. Strax intill ligger den befintliga ladugården för kor och kalvar, vilka också kan beses från gårdsplanen.

Visningsområdet har en skyddad, gärdsgårdsinhägnad gårdsplan med besökstoaletter och bänkbord. Visningsområdet är avskilt från de delar som för besökare kan upplevas mer riskfyllda, när de trafikeras av traktorer, jordbruksredskap och hästar. Även befintlig ladugård har byggts om i sin norra del. Den splittrade ladugårdsdelen under pulpettak samt foder- och klubbrumsfunktioner för stallets hyresgäster har infogas under nytt sadeltak.

Gestaltningsmässigt knyter det nya fårhuset an till den äldre bebyggelsen på gården med rödfärgad träpanel, röda portar och lertegeltak. Till det senare återanvändes taktegel från logen. Omedelbart söder om det nya fårhuset finns rasthagar för får, hästar, grisar, getter samt en hönsgård.