Välkommen till Uddby!

På gården finns många byggnader, och det är inte helt lätt att hitta rätt. På vår karta har vi markerat de större byggnaderna. Observera att Stall Uddby är privat område, likaså området utanför vagnslider och maskinhall.