Grön omsorg

Att djur och natur har en läkande och helande inverkan på oss människor har sedan länge varit ett känt faktum. I Sverige har ridning som fritidsaktivitet och rehabilitering för personer med funktionsnedsättning funnits sedan slutet av 1950-talet. Djurterapi används inom olika verksamhetsområden såsom habilitering, rehabilitering, psykiatri samt inom social och pedagogisk verksamhet. På Uddby Gård erbjuder vi friskvård, social omsorg och rehabilitering för personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar. Vi erbjuder allt ifrån skötsel av våra lantbruksdjur till hästunderstödd terapi. Vill du veta mer hur vi jobbar? Välkommen att kontakta oss!

Daglig verksamhet, sysselsättning och arbetsträning på ett roligt och meningsfullt sätt på vår gård. Målgruppen är barn och ungdomar, och personer med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning.

Vistelse på en gård i landsbygdsmiljö med individuellt anpassat program kan vara ett sätt att komma tillbaka till arbete och vardag efter sjukskrivning eller lång frånvaro från arbetsmarknaden.

Uddby gård är en visningsgård med pedagogisk inriktning, och vi erbjuder aktiviteter för förskolor och skolor ti-to under terminerna, samt djuraktiviteter/ridläger under skolornas lov.