Grön omsorg

Att djur och natur har en läkande och helande inverkan på oss människor har sedan länge varit ett känt faktum. I Sverige har ridning som fritidsaktivitet och rehabilitering för personer med funktionshinder funnits sedan slutet av 1950-talet. Djurterapi används inom olika verksamhetsområden såsom habilitering, rehabilitering, psykiatri samt inom social och pedagogisk verksamhet. På Uddby Gård erbjuder vi friskvård, social omsorg och rehabilitering för personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar. Vi erbjuder allt ifrån skötsel av våra lantbruksdjur till hästunderstödd terapi. Vill du veta mer hur vi jobbar? Välkommen att kontakta oss!