Nu skapar vi Uddby Trädgårdar - grönskande oaser kring gården

På Uddby bedriver vi ett modernt jordbruk, med djurhållning och växtodling. Våra beteshagar ger sommarbete till djuren, och på våra åkrar odlar vi vall och är självförsörjande på grovfoder. Nu planerar vi också för småskalig odling i form av olika trädgårdar. I gårdsmiljön skapar vi en allmogeträdgård, med äldre perenner, fruktträd, buskar, och en liten köksodling. Och i vårt trädgårdscafé kan du stilla din hunger med smörgåsar, soppor och kaffe.

Vi har också börjat markbereda en liten åkerbit mot skogen för att luckra jorden i vad som skall bli vår skolträdgård, en pedagogisk odling med syftet att lära ut, entusiasmera och engagera barn och ungdomar i Tyresö i permakulturens värld. En viktig del av vårt uppdrag är att stimulera våra besökare vad gäller naturvårds- och kretsloppstänkande, och utgöra en resurs ur utbildningssynpunkt. Hållbar odling helt enkelt!

Sist, men inte minst, planerar vi framöver en storskalig grönsaksodling på en av våra åkrar som kan erbjuda härodlat för Tyresöborna, ekologiskt, tillgängligt och smakrikt. Är du intresserad av att hjälpa till, och sätta händerna i myllan? Hör gärna av dig till oss!

Uddby Trädgårdar växer fram steg för steg, och i höst hoppas vi kunna öppna dörrarna till vår första etapp - Allmogeträdgården med Trädgårdscaféet!

Varmt välkommen till Uddby Trädgårdar!