Nu skapar vi Uddby Trädgårdar - grönskande oaser kring gården

På Uddby bedriver vi ett modernt jordbruk, med djurhållning och växtodling. Våra beteshagar ger sommarbete till djuren, och på våra åkrar odlar vi vall och är självförsörjande på grovfoder. Nu planerar vi också för småskalig odling i form av olika trädgårdar. I gårdsmiljön skapar vi en allmogeträdgård, med äldre perenner, fruktträd, buskar, och en liten köksodling. Och i vårt trädgårdscafé kan du stilla din hunger med smörgåsar, soppor och kaffe.

Vi planerar framöver en storskalig grönsaksodling, kanske uppdelad i småbruksområden, på en av våra åkrar som kan erbjuda härodlat för Tyresöborna, ekologiskt, tillgängligt och smakrikt. Är du intresserad av att hjälpa till, kanske bruka kommersiellt, och sätta händerna i myllan? Hör gärna av dig till oss!

Uddby Trädgårdar växer fram steg för steg, och vi har öppnat dörrarna till vår första etapp - Allmogeträdgården med Trädgårdscaféet!

Varmt välkommen till Uddby Trädgårdar!