Välkommen till Stall Uddby

Stall Uddby är ett inackorderingsstall för privathästar. Från 2021 har vi valt att inte längre ta emot inackorderingar, utan vi bygger successivt upp en egen ponnyverksamhet på gården. Uddby ligger i Alby naturreservat med fina beteshagar och vackra ridstigar. Det finns också möjlighet att under särskilda tider nyttja ridhuset vid Fårdala gård, och alla våra ponnyer har anläggningskort.