Hållbart lärande som inspirerar

På Uddby gård vill vi väcka intresse, nyfikenhet och lust att lära. Våra lektioner på Djurskolan knyter an till förskolans och grundskolans läroplaner, och vår ambition är att öka barnens förståelse och respekt för djur- och natur. Vi vill väcka frågor kring människans roll och ansvar, och ge perspektiv kring brukande av jord i nutid, dåtid och framtid. Vi vill också bjuda in barn till aktivt deltagande på gården och reflektion, att se sammanhang och att söka kunskap.

"Tack för en fantastisk skolvisning för vår förskoleklass idag. Fantastiskt att vi fick komma så nära era djur. En lärorik upplevelse." Lärare i förskoleklass efter ett besök på Uddby gård

Minst en vuxen måste följa med förskole- och skolgrupper vid besöket. Att skydda sig själv och djuren från smittsamma sjukdomar är oftast inte det första besökare tänker på. Största risken för besökare är att smittas av sjukdomsframkallande mikroorganismer via smutsiga händer. Riskerna för djuren består i att besökaren kan föra med sig smittor från djur på andra gårdar eller via till exempel vissa livsmedel i medhavd matsäck.

Ha på dig rena kläder och rena stövlar/grova skor. Använd skoskydd om det finns tillgängligt. Tvätta händerna noga med tvål och vatten före och efter besöket. Använd handsprit direkt efter du tvättat och torkat händerna. Tänk på att ha rena händer när du stoppar något i munnen. Detta är ett effektivt sätt att hålla smitta borta!

Om du ska äta medhavd matsäck - sitt inte där det kan finnas gödsel. Detta innebär t.ex. att kohagen inte är en lämplig fikaplats. Mata inte djuren på eget bevåg. Du ska inte besöka ladugården när du känner dig sjuk, eller inom två dagar efter att du besökt en gård utomlands (fem dagar om landet har mul- och klövsjuka).

Under besöket på Uddby gård är det du som pedagog som ansvarar för dina barn/elever. Det är viktigt att alla trivs på Uddby och att alla respekterar våra djur och miljöer. Ta gärna med frukt och matsäck och klä er efter väder, på Uddby sker det mesta utomhus.

Förbered gärna barnen/eleverna innan ni kommer hit för att få ut så mycket som möjligt av ert besök. Till vissa av våra skolprogram finns lärarhandledning som stöd inför besöket och de skickas ut i samband med bokningsbekräftelse.

Uddby gård ägs av Tyresö kommun och därför är programmet Gårdens husdjur avgiftsfritt för grupper från Tyresö kommun. Boka in ert besök som vanligt - varmt välkomna!

De flesta som är nära barn på ett eller annat sätt känner nog igen sig i att många barn har en naturligt positiv känsla för djur. Barn skapar ofta en alldeles särskild relation med djur som ofta får stor betydelse i uppväxten. Detta gäller inte bara levande djur, det går ofta lika bra med favoritgosedjuret eller huvudrollsdjuret i favoritboken eller älsklingsfilmen. Djur har oftast en fantastisk dragningskraft på barn och hjälper ofta barn att utveckla en förmåga att kunna tolka kroppspråk och förståelse för andra.

Uddby gård ligger i Tyresö, 15 km söder om Stockholm. Resväg med kollektivtrafik från Gullmarsplan, blåbuss 873 hpl Nyfors, promenad från hpl 1 km/7-8 min, blåbuss 875 hpl Lagergrens väg, promenad från hpl 1,5 km/11 min. Med bil tar det ca 20 min från centrala Stockholm. Väg 73 mot Nynäshamn, väg 229 mot Tyresö, Tyresövägen mot Tyresö Strand, vid Strandtorgets rondell hö Prästgårdsvägen mot Uddby gård, efter 1,5 km framme