Ekologiskt kött & ägg från gården

Succé för vårt eget ekologiska nötkött - filé, fransyska, entrecoté tog slut på två timmar! Fina styckbitar kvar, och nymald nötfärs. Fr-sö 11-16.

Nu kan du köpa kött och ägg från gården. Kött från våra Rödkullakor, uppfödda på fritt naturbete, moget och smakrikt. Ägg från våra Kindahöns, kacklande färska. Vi meddelar på facebook & instagram när gårdskött finns till försäljning.

Farmkids i sommar - vecka 26 & 27!

Boka upp sommarens bästa dagar - Farmkids på Uddby gård! Vi erbjuder fullspäckade djurkollo under skolornas lov, må-lö för barn 7-12 år. Vi sköter om djuren på gården, vi möter utmaningar och äventyr i skogen, vi rider på ridstigar, mockar, borstar, vi badar i Albysjön på sommarkollot och hänger i fårstallet.

Vi restaurerar gårdens marker!

På många håll i gårdens beteshagar har stora betesområden försvunnit, det har fått växa fram skuggiga miljöer som missgynnar delar av den biologiska mångfalden. Det gäller bland annat örter/gräs, vissa insekter och gamla ståtliga ekar som kan dö i konkurrensen med andra uppväxande träd. Miljöer där behovet av naturvårdsgallring är stort. Vi har nu påbörjat arbetet med att restaurera betesmarkerna, vilket kommer att öppna upp för mer solljus, frigöra mer betesmark och skapa utrymme för naturreservatets ekar att leva vidare. Samtidigt har vi också påbörjat arbetet med att rensa alla diken som vuxit igen. När markavvattningen inte fungerar blir all växtodling svårare och mindre effektiv. Mycket vatten som stannar kvar i marken gör även att jordbearbetningen försvåras, försenas och tillslut blir helt omöjlig. Viktiga steg mot hållbar gård och hållbart bete!