Vinterlandet i stan!
Uddby gård i Tyresö strax utanför Stockholm är ett ekologiskt KRAV-certifierat jordbruk med kor, får, hästar och kaniner. Vi omger oss av vackra beteshagar i ett naturreservat, granne med Tyresta Nationalpark. Välkommen att besöka oss, och träffa både kor, får och våra gotlandsruss. Café Rödkullan har öppet fre-sö 11-16, med mustig soppa, frasiga våfflor och gott fikabröd. Välkommen till landet i stan!

Öppet fr-sö 11-16

Genom åren har gårdens café blivit en favorit hos många, med gott hembakat och lantlig miljö. Varje helg i advent håller vi öppet 11-16, med värmande soppor, julsmaker och gott kaffebröd. Och såklart godaste kaffet från Tyresö Lanthandel! Varmt välkommen!

Ti-to kl. 10-15 under skolterminen

På Uddby gård vill vi väcka intresse, nyfikenhet och lust att lära. Djurskolan vänder sig till förskolan och grundskolan åk F-6. Välj ett program som passar och gör ett besök hos oss!

Läs mer & boka

Må bättre med djur!

Lantbrukets djur har en positiv effekt på människan ur ett hälsofrämjande och hälsobevarande perspektiv. Kontakt med djur minskar vår stress och gör oss också mer motståndskraftiga mot stress. Tillsammans med djur känner vi oss lugnare, tryggare och det finns också studier som visar hur djur skapar glädje och förbättrar vårt humör. När vi klappar ett djur blir vi människor lugnare. Beröringen stimulerar välmåendet, gör oss öppna och positiva samt skapar utrymme för återhämtning och läkning i kropp och själ. Djur påverkar också våra rörelsevanor på olika sätt. Hästen bär oss samtidigt som den påverkar rörelsen i våra kroppar. När vi sköter om hästar borstar vi, mockar och hämtar hästar i hagen. En ridskoleelev som tillbringar sin fritid i stallet har också en stor mängd fysisk aktivitet. Man mår helt enkelt bättre med djur!

Läs mer

Roterande betesdrift

Med roterande betesdrift efterliknar vi naturliga beteenden hos djuren, samtidigt som vi minskar betestrycket och låter gräset återhämta sig och få ny näring. Vi kan hålla fler djur med bete och producera mer kött - samtidigt som vi värnar och vårdar markerna i naturreservatet. Smart, eller hur?

Läs mer!

Vi restaurerar gårdens marker!

På många håll i gårdens beteshagar har stora betesområden försvunnit, det har fått växa fram skuggiga miljöer som missgynnar delar av den biologiska mångfalden. Det gäller bland annat örter/gräs, vissa insekter och gamla ståtliga ekar som kan dö i konkurrensen med andra uppväxande träd. Miljöer där behovet av naturvårdsgallring är stort. Vi har nu påbörjat arbetet med att restaurera betesmarkerna, vilket kommer att öppna upp för mer solljus, frigöra mer betesmark och skapa utrymme för naturreservatets ekar att leva vidare. Samtidigt har vi också påbörjat arbetet med att rensa alla diken som vuxit igen. När markavvattningen inte fungerar blir all växtodling svårare och mindre effektiv. Mycket vatten som stannar kvar i marken gör även att jordbearbetningen försvåras, försenas och tillslut blir helt omöjlig. Viktiga steg mot hållbar gård och hållbart bete!

Sådärja - nu är vi en KRAV-gård!

Uddby Gård har blivit en certifierad KRAV-gård. KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Självklarheter tycker vi - välj KRAV du också!

Hitta hit