Djuren på gården

Här finns rödkullakor, värmlandsfår, linderödsgris, kindahöns, göingegetter, gotlandsruss, nordsvensk häst och gotlandskanin.

Läs mer!

Café Rödkullan flyttar

Nu flyttar vi vårt cafe till gamla bageriet - vi håller stängt för flytt 22-24/9, 29/9-1/10 men öppnar i ny regi 6/10. Varmt välkomna till vårt trädgårdscafe!

Läs mer!

Medryttare på Gotlandsruss

Vill du bli medryttare på någon av våra fyra Gotlandsruss Dulle, Felix, Savoj eller Snits? Just nu har vi fullt men det går bra att ställa sig på kö inför nästa termin.

Läs mer!

Vi restaurerar marker och beteshagar!

På många håll i gårdens beteshagar har stora betesområden försvunnit, det har fått växa fram skuggiga miljöer som missgynnar delar av den biologiska mångfalden. Det gäller bland annat gamla ståtliga ekar som kan dö i konkurrensen med andra uppväxande träd. Vi har kommit långt i arbetet med att restaurera betesmarkerna, vilket öppnar upp för mer solljus och frigör mer betesmark. Vi har också rensat alla diken som vuxit igen, och satt nya stolpar och eltråd i våra beteshagar - anpassat för alla gårdens djur och ett roterande bete. Viktiga steg mot hållbar gård och hållbart bete!