Djuren på gården

Här finns rödkullakor, värmlandsfår, linderödsgris, kindahöns, göingegetter, gotlandsruss, nordsvensk häst och gotlandskanin.

Läs mer!

Succé med Ponnypromenad

Efter många mysiga ponnypromenader i sommar fortsätter vi under hösten - boka en promenad med våra gotlandsruss med barnet på ryggen, lö eller sö.

Läs mer!

Förskola på bondgården

Sedan december 2017 driver vi en liten djur- och naturförskola på gården. Barnen får vara ute i skog och mark, hjälpa till att sköta gårdens djur, och rida våra småhästar.

Läs mer!

Rödkullans förskola - med Djuris och Hästis!

Nu startar vi höstterminen på gårdens djur- och naturförskola, med djurmys och ridning. Förskolans barn har en egen bondgård, med beteshagar, skogar och sjöar. Förskolan ligger i gårdens gamla stall, funktionellt och praktiskt men tidsenligt och charmigt - timmerväggar, 1800-tals tapeter, höga golvsocklar, farfarsklocka och spröjsade fönster - precis som hemma hos Emil och Ida...

Vi restaurerar marker och beteshagar!

På många håll i gårdens beteshagar har stora betesområden försvunnit, det har fått växa fram skuggiga miljöer som missgynnar delar av den biologiska mångfalden. Det gäller bland annat gamla ståtliga ekar som kan dö i konkurrensen med andra uppväxande träd. Vi har kommit långt i arbetet med att restaurera betesmarkerna, vilket öppnar upp för mer solljus och frigör mer betesmark. Vi har också rensat alla diken som vuxit igen, och satt nya stolpar och eltråd i våra beteshagar - anpassat för alla gårdens djur och ett roterande bete. Viktiga steg mot hållbar gård och hållbart bete!